fbpx

מן התקשורת

נבחר מגזין פורבס - רשימת הרופאים הטובים בישראל

פרופ' אריאל הורביץ נבחר לרשימת הרופאים הטובים בישראל של מגזין פורבס (Forbes), במשך 4 שנים ברציפות (2015, 2016, 2017 ו-2018), בקטגוריית גניקולוגיה (2015, 2016), ובקטגוריית פריון והפריה חוץ גופית (2017, 2018).

פרופ' אריאל הורביץ – נבחר מגזין פורבס – רשימת הרופאים הטובים בישראל 2015 בקטגוריית גניקולוגיה

פרופ' אריאל הורביץ - נבחר מגזין פורבס - רשימת הרופאים הטובים בישראל 2015 בקטגוריית גניקולוגיה

פרופ' אריאל הורביץ – נבחר מגזין פורבס – רשימת הרופאים הטובים בישראל 2016 בקטגוריית גניקולוגיה

פרופ' אריאל הורביץ - נבחר מגזין פורבס - רשימת הרופאים הטובים בישראל 2016 בקטגוריית גניקולוגיה

פרופ' אריאל הורביץ – נבחר מגזין פורבס – רשימת הרופאים הטובים בישראל 2017 בקטגוריית פריון והפריה חוץ גופית

פרופ' אריאל הורביץ - נבחר מגזין פורבס - רשימת הרופאים הטובים בישראל 2017 בקטגוריית פריון והפריה חוץ גופית

פרופ' אריאל הורביץ – נבחר מגזין פורבס – רשימת הרופאים הטובים בישראל 2018 בקטגוריית פריון והפריה חוץ גופית

פרופ' אריאל הורביץ - נבחר מגזין פורבס - רשימת הרופאים הטובים בישראל 2018 בקטגוריית פריון והפריה חוץ גופית

תוכניות טלויזיה

פרופ' אריאל הורביץ בראיונות בתוכניות טלויזיה

פרופסור אריאל הורביץ, מדבר על פוריות בגיל מאוחר, בתוכנית בריאות 10 מיום 22.10.2012.

פרופ' אריאל הורביץ, מדבר על פיתוח אמצעי מניעה לא הורמונלי. שודר בערוץ 10, בתוכנית עושות חשבון, עונה 4, על גלולות למניעת הריון. 27.2.2017.

פרופסור אריאל הורביץ, מדבר על טיפולי פוריות, בתוכנית בריאות 10 מיום 31.3.2010.

סרטוני מידע

על פרופ' אריאל הורביץ והסברים בתחום טיפולי פוריות

פרופ' אריאל הורביץ, שותף באימהית – מיזם תרומת ביצית, מסביר על טיפולי הפריה חוץ גופית עם תרומת ביצית.

אודות פרופ' אריאל הורביץ מתוך סרטון הסברה באנגלית של מנור פונדקאות ישראלית בחו"ל. פרופ' הורביץ הוא המנהל הרפואי של הפרוייקט.

פרופסור אריאל הורביץ, מסביר על אבחון גנטי טרום השרשה ועל סקר גנטי טרום השרשה.

אני מכיר את הרצון להורות והכמיהה לילד, המהווים את הבסיס לקיום המין האנושי, וטבועים עמוק בתרבות ובשורשים שלנו. אני מאמין שבאמצעות טיפול והכוונה נכונים, נחישות והתמדה, תצליח כל אישה להרות ולהקים משפחה.

פרופ’ אריאל הורביץמומחה במיילדות, גניקולוגיה ופריון